Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/140/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/139/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/138/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/137/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/136/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/135/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała nr XXI/134/16 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Różanna Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała nr XXI/133/16 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała nr XXI/132/16 z dnia 2 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Uchwała nr XX/131/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli Szczegóły