Uchwały 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/150/16 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/149/16 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/148/16 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Uchwała nr XXIII/147/16 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/146/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/145/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/144/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Bukowiec na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/143/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/142/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Uchwała nr XXII/141/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017 Szczegóły