Uchwały 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr X/66/15 z dnia 14 września 2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016 – 2019 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IX/65/15 z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IX/64/15 z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków drogi nr 030910C Przysiersk –Drozdowo Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IX/63/15 z dnia 7 sierpnia 2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IX/62/15 z dnia 7 sierpnia 2015 zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr IX/61/15 z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie zmian w składzie Komisji Budownictwa Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/60/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/59/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/58/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr VIII/57/15 z dnia 1 lipca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015- 2017 Szczegóły