Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/230/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/229/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie darowizny nieruchomości Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/228/14 z dnia 27 stycznia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/227/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata 2014 – 2021” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/226/14 z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/225/14 z dnia 27 stycznia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXV/224/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014 zmieniajacą Uchwałę Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły