Uchwały 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/260/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/259/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/258/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/257/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/256/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bukowiec porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/255/14 z dnia 10 lipca 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/254/14 z dnia 10 lipca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XL/253/1 z dnia 10 lipca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXIX/252/14 z dnia 30 maja 2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXIX/251/14 z dnia 30 maja 2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bukowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok Szczegóły