Uchwały 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVIII/183/13 z dnia 27 maja 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/182/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2013 roku” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/181/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/180/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/179/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/178/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/177/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/176/13 z dnia 27 marca 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/175/13 z dnia 27 marca 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/173/13z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec Szczegóły