Uchwały 2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/202/13 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bukowiec i Powiatem Świeckim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/201/13 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem budynku komunalnego w Przysiersku Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/200/13 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Budyń Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/199/13 z dnia 28 sierpnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Gospodarki Komunalnej” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/198/13 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/197/13 z dnia 28 sierpnia 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXX/196/13 z dnia 28 sierpnia 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/195/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/194/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka Szczegóły