Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/54/11 z dnia 24 czerwca 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/53/11 z dnia 24 czerwca 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VII/52/11 z dnia 27 maja 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VII/51/11 z dnia 27 maja 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VII/50/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VII/49/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Bukowiec, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VII/48/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VII/47/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr VI/46/11 z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2010 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr VI/45/11 z dnia 18 kwietnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły