Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr IX/64/11 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr IX/63/11 z dnia 24 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów i logopedy Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr IX/62/11 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr IX/61/11 z dnia 24 sierpnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr IX/60/11 z dnia 24 sierpnia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/59/11 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/58/11 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/57/11 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/56/11 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr VIII/55/11 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły