Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/74/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/73/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/72/11 z dnia 28 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/71/11 z dnia 28 października 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XI/70/11 z dnia 28 października 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr X/69/11 z dnia 4 października 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr X/68/11 z dnia 4 października 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr X/67/11 z dnia 4 października 2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012 – 2015 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr X/66/11 z dnia 4 października 2011 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012 – 2015 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr IX/65/11 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec na lata 2011 – 2032 Szczegóły