Uchwały 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/141/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Bukowiec projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/140/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/139/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/138/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/137/09 z dnia 26 stycznia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły