Uchwały 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/151/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 030904C Krupocin – Branica długości 2.175,00 m Gmina Bukowiec.” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/150/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tuszynki na lata 2009 – 2018 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/149/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polskie Łąki na lata 2009 – 2018 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/148/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Plewno na lata 2009 – 2018 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/147/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krupocin na lata 2009 – 2018 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/146/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budyń na lata 2009 – 2018 Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/145/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/144/09 z dnia 6 marca 2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVI/143/09 z dnia 6 marca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXV/142/09 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec Szczegóły