Uchwały 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/161/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Budowy i Finansowania Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/160/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i inwentarskich” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/159/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/158/09 z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXIX/157/09 z dnia 16 czerwca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVIII/156/09 z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030917c Polskie Łąki -Gawroniec II etap” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVIII/155/09 z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Utworzenie sołeckich ośrodków kulturalno – rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki” Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVIII/154/09 z dnia 27 kwietnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVIII/153/09 z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Uchwała nr XXVII/152/09 z dnia 27 marca 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły