Uchwały 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXI/180/09 z dnia 24 sierpnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXI/179/09 z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXI/178/09 z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXI/177/09 z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXI/176/09 z dnia 24 sierpnia 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXI/175/09 z dnia 24 sierpnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXX/174/09 z dnia 7 lipca 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXX/173/09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXX/172/09 z dnia 7 lipca 2009 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Szczegóły