Uchwały 2009

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/201/09 z dnia 21 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2010 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVII/200/09 z dnia 21 grudnia 2009 Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVI/199/09 z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXVI/198/09 z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/197/09 z dnia 27 listopada 2009 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/196/09 z dnia 27 listopada 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Budowy i Finansowania Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/195/09 z dnia 27 listopada 2009 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/194/09 z dnia 27 listopada 2009 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/193/09 z dnia 27 listopada 2009 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XXXV/192/09 z dnia 27 listopada 2009 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010 Szczegóły