Uchwały 2008

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XIX/106/08 z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012″ w m. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVIII/105/08 z dnia 25 lipca 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVIII/104/08 z dnia 25 lipca 2008 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Tuszynki Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVIII/103/08 z dnia 25 lipca 2008 Zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/102/08 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/101/08 z dnia 23 czerwca 2008 zmieniająca uchwałę Nr XV/147/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/100/08 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zamiany gruntu przez Gminę Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/99/08 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie uchwalenia górnych granic opłat za usługi komunalne na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/98/08 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Tuszynki na lata 2008 – 2018 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Uchwała nr XVII/97/08 z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Polskie Łąki na lata 2008 – 2018 Szczegóły