Uchwały 2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/34/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/33/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez Miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/32/07 z dnia 31 stycznia 2007 Zmieniająca uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/31/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok Szczegóły