Uchwały 2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2016 Uchwała nr VII/44/07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2008 – 2011 Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr VII/43/07 z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr VI/42/07 z dnia 23 kwietnia 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr VI/41/07 z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2006 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/40/07 z dnia 30 marca 2007 Zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/39/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 1,3 km w miejscowości Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/46 w miejscowości Poledno gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/37/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr V/36/07 z dnia 30 marca 2007 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Uchwała nr IV/35/07 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem sali w budynku komunalnym w Bukowcu, ul. Dworcowa 7 Szczegóły