Uchwały 2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/74/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/73/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Tuszynki Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/72/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2008 roku Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/71/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/70/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/69/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/68/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/67/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/66/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XII/65/07 z dnia 16 listopada 2007 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły