Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/233/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Budyń Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/232/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Branica Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/231/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bramka Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/230/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczenia pod świetlicę wiejską wraz z budową boiska i placu zabaw w miejscowości Gawroniec”. Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/229/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/228/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowiec na lata 2006-2013 Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/227/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/226/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 rok Szczegóły