Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/254/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/253/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości budżetu i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/252/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązania Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXI/251/06 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXI/250/06 z dnia 27 kwietnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXI/249/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 kwietnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXI/248/06 z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2005 rok. Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXX/247/06 z dnia 14 marca 2006 w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu lokali komunalnych Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXX/246/06 z dnia 14 marca 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja świetlicy w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXIX/244/06 z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły