Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/264/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 1/46 w miejscowości Poledno gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/263/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/262/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 345/4, 345/6, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 346/1, 346/2, 346/3 346/4, 346/5, 347/1, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 348/9, 348/10, 348/11, 348/12, 348/13, 349/1, 349/2 w miejscowości Branica gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/261/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 155/2 i 155/5 w miejscowości Branica gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/260/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 81/2-58 w miejscowości Krupocin gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXII/259/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie wysokości czynszu za wydzierżawianie gruntów będących w gminnym zasobie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/258/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/257/06 z dnia 29 maja 2006 powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/256/06 z dnia 29 maja 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej do długości 1 km w miejscowości Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Uchwała nr XXXII/255/06 z dnia 29 maja 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r Szczegóły