Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIV/274/06 z dnia 25 sierpnia 2006 w sprawie wysokości oprocentowania rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/273/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w miejscowości Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/272/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/271/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/270/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/269/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/268/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania spłat rat leasingowych oraz jego zabezpieczenia Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/267/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/266/06 z dnia 30 czerwca 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIII/265/06 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania Szczegóły