Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/284/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/282/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/281/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/268/06 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania spłat rat leasingowych oraz jego zabezpieczenia Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXVI/280/06 z dnia 27 października 2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXV/279/06 z dnia 28 września 2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXV/278/06 z dnia 28 września 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXV/277/06 z dnia 28 września 2006 w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXV/276/06 z dnia 28 września 2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr XXXIV/275/06 z dnia 25 sierpnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. Szczegóły