Uchwały 2006

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/20/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007 Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/19/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2007 Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/18/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/17/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2007 Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/16/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/15/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia ceny 1m[3] drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2007r. na terenie gminy Bukowiec, oraz zwolnień w podatku leśnym Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/13/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Uchwała nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zmian w uchwale o powołaniu Komisji Rolnictwa Szczegóły