Uchwały 2004

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/125/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Jeżewo na przekazanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i ochronę obywateli gminy. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/124/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/123/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych na 2004 rok. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/122/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/121/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/120/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/119/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia z opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Tuszynkach . Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XII/118/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy za 2003 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XI/117/2004 z dnia 27 lutego 2004 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XI/116/2004 z dnia 27 lutego 2004 w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych na rok 2004 Szczegóły