Uchwały 2004

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/144/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/143/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku dla uczniów Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/142/2004 z dnia 24 września 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/141/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania spłat rat leasingowych oraz jego zabezpieczenia Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/141/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania spłat rat leasingowych oraz jego zabezpieczenia Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XIV/140/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie: zabezpieczenia spłaty pożyczki długoterminowej Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XIV/139/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XIV/138/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie: zabezpieczenia spłaty pożyczki długoterminowej Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XIV/137/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XIV/136/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Bukowiec Szczegóły