Uchwały 2004

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVII/154/2004 z dnia 29 listopada 2004 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku na terenie gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVI/153/2004 z dnia 28 października 2004 w sprawie przyjęcia projektów do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich dla Działania „Odnowa Wsi i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVI/152/2004 z dnia 28 października 2004 w sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVI/151/2004 z dnia 28 października 2004 w sprawie: programu współpracy na 2005 rok Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XVI/150/2004 z dnia 28 października 2004 Zmieniająca Uchwałę Nr X/98/2003 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 11.03.2016 Uchwała nr XV/149/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącego załącznik do uchwały Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/148/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości . Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/147/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/146/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Uchwała nr XV/145/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie określenia zasad i wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Szczegóły