Uchwały 2003

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/38/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie : wyrażenia opinii w sprawie zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/37/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/36/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie gminy Bukowiec obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/35/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na Jeziorze Branica. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/34/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie: ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu za gminne lokale użytkowe. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/33/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie : nabycia gruntów prywatnych na cele publiczne . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/32/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/31/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie dokonania zmian w załączniku do uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/30/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. Szczegóły