Uchwały 2003

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/48/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie : określenia kierunków działania Wójta Gminy w zakresie gospodarki komunalnej . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/47/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie : nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/46/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie : nabycia gruntów prywatnych na cele publiczne . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/45/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie :powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/44/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie: wprowadzenia okresowego zwolnienia z opłat za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/43/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/42/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa , udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr V/41/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu gminy za rok 2002. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/40/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie: ustalenia sieci dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IV/39/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Bukowiec Szczegóły