Uchwały 2003

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/68/03 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2003 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/67/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/66/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/65/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VII/64/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie: określenia zakresu i formy dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VI/63/2003 z dnia 9 czerwca 2003 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki Komunalnej . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VI/62/2003 z dnia 9 czerwca 2003 w sprawie:przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VI/61/2003 z dnia 9 czerwca 2003 w sprawie : wyznaczenia wiceprzewodniczącego rady do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VI/60/2003 z dnia 9 czerwca 2003 w sprawie : ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych w związku z wykonywaniem mandatu radnego poza obszarem Gminy Bukowiec . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VI/59/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 czerwca 2003 w sprawie: dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. Szczegóły