Uchwały 2003

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/89/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie zwolnień w podatku leśnym. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/88/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/87/2003 z dnia 28 listopada 2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2004. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr IX/86/2003 z dnia 28 listopada 2003 Zmieniająca Uchwałę Nr III/25/2002 r. Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/85/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2004 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/84/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Pracy – Sądu Ubezpieczeń Społecznych – Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/83/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2004 – 2007. Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/82/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia poradni stomatologicznej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/81/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu . Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Uchwała nr VIII/80/2003 z dnia 22 października 2003 w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne. Szczegóły