Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2018 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Uchwała nr XL/255/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Uchwała nr XXXV/217/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Konsultacje społeczne projektu rewitalizacji dla Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Kolejne spotkania na temat rewitalizacji w Bukowcu i Korytowie Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Kolejne spotkanie na temat rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Spotkania informacyjne w gimnazjum i sołectwie Budyń Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Diagnoza Społeczna wykonana na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Wsparcie na przygotowanie programów rewitalizacji Szczegóły