Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV – linia kablowa SN-15kV dla zasilania Zakładu Produkcyjnego Schumacher Packaging Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Bukowiec Uchwały nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014r. Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.9.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.8.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.6.2014.BM Szczegóły