Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.1.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.CP.6730.1a.2013.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.CP.6730.1.2013.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.CP.6730.14.2012.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.CP.6730.41.2011.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.CP.6730.40.2011.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.7331-4/10 Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.7331-3/10 Szczegóły