Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Bukowiec Uchwały nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014r. Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.9.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.8.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.6.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.5.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie RRiB.6733.4.2014.BM Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenia RRiB.6733.3.2014.BM Szczegóły