Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie dot. budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Plewnie Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Branica Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Obwieszczenie dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Bukowca Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Bramka, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 25.03.2016 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Plewno, gmina Bukowiec Szczegóły