Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr 155/16 w miejscowości Branica Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Bukowiec (działką nr 129/11) w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej, ul. Leśna w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Obwieszczenie dotyczące budowy linii kablowej nn w miejscowości Tuszynki Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w miejscowości Bukowiec – II etap – budowa sieci kanalizacji deszczowej – realizacja inwestycji na działkach nr 274, 276/1, 301/2, 312/2 obręb ewidencyjny Bukowiec, gm. Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na demontażu istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowie linii kablowej nn w związku z kolizją inwestycyjną w miejscowości Tuszynki. Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Plewno Szczegóły