Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2018 Obwieszczenie dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Tuszynki Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w obrębie Gawroniec Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Plewno na działkach nr 67/2 i 67/7 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Plewno Szczegóły