Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Uchwała nr IX/67/19 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Obwieszczenie dotyczące wydania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Ceynowy i ul. Dworcowej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Ogłoszenie dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły