Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Plewno na działkach nr 67/2 i 67/7 Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Plewno Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr 155/16 w miejscowości Branica Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Bukowiec (działką nr 129/11) w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej, ul. Leśna w Bukowcu Szczegóły