Planowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Ogłoszenie dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Obwieszczenie dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Tuszynki Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej Polskie Łąki – Pruszcz Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w obrębie Gawroniec Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły