Dokumenty RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2012 rok. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwały o możliwości sfinansowania deficytu Szczegóły