Dokumenty RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec 2014 Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2013 rok Szczegóły