Dokumenty RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanym deficycie w uchwale budżetowej na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanej kwocie długu Gminy Bukowiec na 2015 rok i lata następne Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 05.02.2016 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2014 rok. Szczegóły