Dokumenty RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 r Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanej kwocie długu Gminy Bukowiec na 2017 rok i lata następne Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanym deficycie na 2017 rok. Szczegóły