Dokumenty RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Bukowiec na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020-2030 Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 r Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły