Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.01.2020 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.12.2019 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2020 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.12.2019 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.11.2019 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2019 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2019 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 890.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.07.2019 Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.06.2019 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4×4 dla OSP Bukowiec, gmina Bukowiec Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2019 6/19 Szczegóły