Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2020 Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zawiadomienie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. decyzji nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900 m” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. decyzji nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900 m” Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zasady prezentacji flagi państwowej Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Bukowiec przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na transport Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz Główna” Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Nowy rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły