Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2019 Szkolenie „BHP w rolnictwie i ochrona zwierząt w gospodarstwie rolnym, prawa i obowiązki rolników” Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Bukowiec wraz z raportem o stanie gminy Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Nie wypalaj traw Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły