Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/155/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/154/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/153/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bukowiec w latach 2013 – 2017 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/152/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Bukowiec na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/151/12 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIV/150/12 z dnia 14 grudnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/149/12 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Bukowiec terenów położonych w miejscowości Korytowo na działce nr 97/2 obręb ewidencyjny Korytowo Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/148/12 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/147/12 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXIII/146/12 z dnia 26 listopada 2012 podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania Szczegóły