Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/33/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka – Kawęcin” Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/32/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/31/11 z dnia 28 marca 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2011–2019 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr V/30/11 z dnia 28 marca 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr IV/29/11 z dnia 31 stycznia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr IV/28/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bukowiec na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr IV/27/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem sali w budynku komunalnym w Bukowcu, ul. Dworcowa 7 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr IV/26/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011 Szczegóły