Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2018 Zespół pracowników zajmujących się przygotowaniem wyborów Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o sposobie zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacja o sposobie i zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Kurs chemizacyjny Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Informacja dla spółek wodnych Szczegóły