Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/221/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno – rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki – II etap” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/220/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/219/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/218/10 z dnia 8 marca 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XXXIX/216/10 z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Bukowiec na lata 2010 – 2015 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XXXIX/215/10 z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie likwidacji Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XXXIX/214/10 z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XXXVIII/213/10 z dnia 25 stycznia 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2010 – 2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XXXVIII/212/10 z dnia 25 stycznia 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XIII/94/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy Bukowiec terenów położonych przy ulicy Owocowej na działce nr 221/3 oraz przy ulicy Topolowej na działkach nr 328/5 i 329/1 obręb Bukowiec Szczegóły