Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/231/10 z dnia 21 maja 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja gminnego wysypiska odpadów w Tuszynkach” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/230/10 z dnia 21 maja 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/229/10 z dnia 21 maja 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLI/228/10 z dnia 27 kwietnia 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLI/227/10 z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2009 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/226/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Orlik 2012″ w m. Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/225/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275C, polegającej na budowie chodnika” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/224/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno – II etap” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/223/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego nr 030914C Polskie Łąki – Poledno w m. Gawroniec” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XL/222/10 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk” Szczegóły