Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLIV/240/10 z dnia 23 sierpnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLIV/239/10 z dnia 23 sierpnia 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLIII/238/10 z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLIII/237/10 z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLIII/236/10 z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi z w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLIII/235/10 z dnia 28 czerwca 2010 Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/234/10 z dnia 21 maja 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/233/10 z dnia 21 maja 2010 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Różannie Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/232/10 z dnia 21 maja 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Orlik 2012″ w m. Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Uchwała nr XLII/231/10 z dnia 21 maja 2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja gminnego wysypiska odpadów w Tuszynkach” Szczegóły